Hoe maak je katten zindelijk?

katten3

Er zijn legio redenen waarom je kat op andere plekken dan de kattenbak urineert, of eventueel sproeit. Hieronder zullen we dit probleem nader onder de loep nemen. Eerst zullen we kijken naar onzindelijkheid bij kittens, en daarna zullen aandacht schenken aan het geval dat dit probleem zich bij volgroeide katten voordoet.

Kittens

kat zindelijk makenBij zeer jonge katjes ligt het voor de hand dat ze nog niet weten waartoe die gekke bak met korrels dient. Gelukkig is er meestal een moeder of andere oudere kat in de buurt die het voorbeeld kan geven. Als dit echter niet het geval is, begin dan zo jong mogelijk met kattenbaktraining. Een kitten een paar keer op de bak zetten en achteraf helpen met het begraven van hun ontlasting kan al voldoende zijn, instinct doet een hoop. Gebruik voor het beste resultaat een open bak met lage instap.

Naarmate de kittens geslachtsrijp worden neemt hun territoriumdrift natuurlijk toe. Dit kan ertoe leiden dat ze door middel van gesproei hun domein beginnen te markeren. In tegenstelling tot wat veel mensen denken wordt sproeien zowel door poezen als katers gedaan, en in de meeste gevallen leidt castratie dan wel sterilisatie ertoe dat dit gedrag stopt of zich in ieder geval minder voordoet.

Volwassen katten

Als een volwassen kat niet langer op kattenbak wil, kan er van alles spelen. Ontevredenheid met huidige toiletvoorzieningen? Onzekerheid door verandering in de leefomgeving? Problemen van medische aard? Hierover volgende keer meer. Daarnaast kan het ook gebeuren dat volwassen en reeds gecastreerde of gesteriliseerde dieren sproeigedrag blijven vertonen. In dergelijke gevallen kan een hormonenpreparaat van de dierenarts wellicht uitkomst bieden.