Als je kat in huis plast

Als je kat in huis plast

De achterliggende oorzaak van dit hinderlijke gedrag is gelukkig in de regel makkelijk te vinden, en in verreweg de meeste gevallen is het probleem makkelijk en snel te verhelpen. In het onderstaande zullen wij enkele potentiële oorzaken aan bod laten komen.

Medische redenen

Als je kat in huis plastHet spreekt voor zich dat, in het geval dat een voorheen zindelijke kat in huis begint te plassen, je als eerste moet kijken of een lichamelijke oorzaak kan worden uitgesloten. Probeert je kat vaak, en wellicht op verschillende plaatsen te plassen? Is weinig of zelfs geen urineproductie, eventueel met bloed erbij? Miauwt je kat bij de urineerpoging? In dergelijke gevallen kan er sprake zijn van bijvoorbeeld blaasgruis of een blaasontsteking, twee klachten die beide vaak voorkomen bij katten en over het algemeen goed te behandelen zijn. Echter, als de genoemde symptomen zich voordoen bij katers is er altijd sprake van medische spoed. Bij overmatig plassen kan de oorzaak liggen bij nier-, alvleesklier of schildklierproblemen.

Omgevingsfactoren

Gelukkig hoeft het besproken gedragsprobleem niet altijd een lichamelijke oorzaak te hebben. Misschien moet de bak gewoon even schoongemaakt worden. Het kan ook zijn dat je kat zijn/haar toilet te klein vindt, of behoefte heeft aan een ander soort kattenbakvulling. De bak verplaatsen kan eventueel ook positief resultaat opleveren. Het binnen plassen kan ook een uiting van stress of onzekerheid zijn, veroorzaakt door veranderingen in de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan verhuizing, gezinsuitbreiding of de komst van een nieuw huisdier. Vaak trekt het probleem dan vanzelf weg.

katten3

Hoe maak je katten zindelijk?

Er zijn legio redenen waarom je kat op andere plekken dan de kattenbak urineert, of eventueel sproeit. Hieronder zullen we dit probleem nader onder de loep nemen. Eerst zullen we kijken naar onzindelijkheid bij kittens, en daarna zullen aandacht schenken aan het geval dat dit probleem zich bij volgroeide katten voordoet.

Kittens

kat zindelijk makenBij zeer jonge katjes ligt het voor de hand dat ze nog niet weten waartoe die gekke bak met korrels dient. Gelukkig is er meestal een moeder of andere oudere kat in de buurt die het voorbeeld kan geven. Als dit echter niet het geval is, begin dan zo jong mogelijk met kattenbaktraining. Een kitten een paar keer op de bak zetten en achteraf helpen met het begraven van hun ontlasting kan al voldoende zijn, instinct doet een hoop. Gebruik voor het beste resultaat een open bak met lage instap.

Naarmate de kittens geslachtsrijp worden neemt hun territoriumdrift natuurlijk toe. Dit kan ertoe leiden dat ze door middel van gesproei hun domein beginnen te markeren. In tegenstelling tot wat veel mensen denken wordt sproeien zowel door poezen als katers gedaan, en in de meeste gevallen leidt castratie dan wel sterilisatie ertoe dat dit gedrag stopt of zich in ieder geval minder voordoet.

Volwassen katten

Als een volwassen kat niet langer op kattenbak wil, kan er van alles spelen. Ontevredenheid met huidige toiletvoorzieningen? Onzekerheid door verandering in de leefomgeving? Problemen van medische aard? Hierover volgende keer meer. Daarnaast kan het ook gebeuren dat volwassen en reeds gecastreerde of gesteriliseerde dieren sproeigedrag blijven vertonen. In dergelijke gevallen kan een hormonenpreparaat van de dierenarts wellicht uitkomst bieden.